Mistrz Smoków z Kowloonu
Trwające

Mistrz Smoków z Kowloonu

przetłumaczone: 309 / 580
ostatnio wydane: 4 godziny temu

Poprzez pryzmat człowieka współczesnego, odkodowujemy tajniki magii i boskości. Na podstawie doświadczeń osoby żyjącej w nowoczesnym świecie, tworzy się legendy i boskie trony. Wykorzystując wiedzę człowieka z nowoczesnej ery, kształtujemy nową epokę.

Rozdziały